Hyderabad Race Club - Live Results
  HYDERABAD WINTER RACES 2013-2014
12th DAY - Monday 09th December 2013
 
========================================================================================================================================
Race No: 1  
(89) THE OWN VISION PLATE
ABOUT 1100 METRES   Category - II
     01:00 P.M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Place  H. No.  Horse Name  Horse Wt.
Prev. | Curr.
 Jockey  Weight  Won By  Time  Book Odds
1 1 CAMBORNE 482 | NA Ajit Kumar 55   5 3/4 1:07.198
2 6 KOHINOOR GRACE 483 | NA N.Rawal 53.5   Hd. 1:08.358
3 2 HAPPY GUY NA | NA Deep Shanker 55   4 1:08.385
4 3 OLYMPUS NA | NA Nirmal Jodha 55   12 3/4 1:09.201
5 4 SCHOLAR GYPSY 462 | NA C.Henrique 55   9 1:11.740
6 5 EVA NA | NA Kuldeep Singh 53.5   - 1:13.540
Tote Favourite : 01 Time : 1:07.198 Won By : 5 3/4,Hd.,4,12 3/4,9,-,
  RACE NO: 1 DIVIDENDS
WIN PLACE SHP THP FORECAST QUINELLA TANALA
12 6, 14 24 47 31 237/- (196 Tkts)
=============================================================================================================================================
Race No: 2  
(90) THE CRACK REGIMENT PLATE
ABOUT 1100 METRES   Category - III
     01:30 P.M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Place  H. No.  Horse Name  Horse Wt.
Prev. | Curr.
 Jockey  Weight  Won By  Time  Book Odds
1 4 AMAZON PRINCESS 407 | NA B.Dileep 60  ( CR 58.5 ) 3 1/4 1:07.319
2 11 MACINTOSH 444 | NA P.S.Chouhan 50   3/4 1:07.975
3 8 DAZZLING PRINCESS 405 | NA J.Vikas 50.5  ( CR 49.5 ) 3/4 1:08.121
4 2 GO FOR GOLD 432 | NA P.Sai Kumar 61  ( CR 59.5 ) 1 1/2 1:08.257
5 3 FLAMES OF FOREST 423 | NA T. S. Jodha 60.5   3/4 1:08.574
6 10 TRUSTFUL 408 | NA N S Rathore 50.5  ( CR 45.5 ) Nk. 1:08.707
7 9 SPIRITED 424 | NA A.Ashhad Asbar 50.5   2 1/4 1:08.763
8 5 JAMIE 429 | NA Kiran Naidu 60  ( CR 58.5 ) 5 1/4 1:09.215
9 6 CHILDHOOD MEMORIES NA | NA K.Anil 53   3 1:10.285
10 7 GOLDEN FLASH 394 | NA N.Rawal 51   6 1:10.879
11 12 THE DA VINCI CODE 379 | NA Deepak Singh 50  ( CR 50 ) - 1:12.099
12 1 CANNON LAW 476 | NA Deep Shanker 61   Wd. -
Tote Favourite : 02 Time : 1:07.319 Won By : 3 1/4,3/4,3/4,1 1/2,3/4,Nk.,2 1/4,5 1/4,3,6,-,Wd.,
  RACE NO: 2 DIVIDENDS
WIN PLACE SHP THP FORECAST QUINELLA TANALA
84 12, 7, 19 21 394 149 3215/- (28 Tkts)
=============================================================================================================================================
Race No: 3  
(91) THE BONZER CUP
ABOUT 1200 METRES   Category - III
     02:00 P.M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Place  H. No.  Horse Name  Horse Wt.
Prev. | Curr.
 Jockey  Weight  Won By  Time  Book Odds
1 5 SYMBOL OF HONOUR 394 | NA K Mukesh Kumar 56.5  ( CR 51.5 ) 1/4 1:14.595
2 7 CARE LESS LOVE 377 | NA A.Ashhad Asbar 51   3/4 1:14.680
3 6 FLOWER OF TEMBA 427 | NA P.S.Chouhan 52   Nose. 1:14.812
4 1 CROWN CASTLE 410 | NA K Sai Kiran 62  ( CR 57 ) 2 1:14.813
5 3 DEVILS ADVOCATE 486 | NA Deepak Singh 58  ( CR 53 ) 2 1:15.218
6 8 SILVER ARNAGE 386 | NA P.Sai Kumar 50  ( CR 50 ) 3 1/4 1:15.625
7 4 DESERT BLOOM 431 | NA G Naresh 56.5  ( CR 51.5 ) 7 1/2 1:16.299
8 2 KOHINOOR GLAMOUR 445 | NA Kunal Bunde 59.5  ( CR 54.5 ) - 1:17.811
Tote Favourite : 05 Time : 1:14.595 Won By : 1/4,3/4,Nose.,2,2,3 1/4,7 1/2,-,
  RACE NO: 3 DIVIDENDS
WIN PLACE SHP THP FORECAST QUINELLA TANALA
12 7, 8, 8 29 55 40 113/- (812 Tkts)
=============================================================================================================================================
Race No: 4  
(92) THE HYDERABAD CUP (Division - I)
ABOUT 1600 METRES   Category - II
     02:30 P.M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Place  H. No.  Horse Name  Horse Wt.
Prev. | Curr.
 Jockey  Weight  Won By  Time  Book Odds
1 10 MACHINE GUN 467 | NA P.S.Chouhan 51.5   1/4 1:39.752
2 3 HOMETOWN HERO 449 | NA Suraj Narredu 59.5   4 1:39.836
3 6 ANY GIVEN TIME 446 | NA A.Ashhad Asbar 55.5   3 1/2 1:40.656
4 11 IN REALITY 464 | NA Harinder Singh 51  ( CR 51 ) 1/2 1:41.376
5 2 JABEL QUEEN 394 | NA C.Henrique 60   2 1/4 1:41.471
6 1 GOLDEN PALACE 469 | NA C S Vikrant 62.5  ( CR 57.5 ) 1/4 1:41.916
7 4 PRINCE OF ARABIA 414 | NA Ajit Kumar 57   2 1:41.995
8 9 KOHINOOR REVANTA 414 | NA N.Rawal 52   Hd. 1:42.402
9 7 SANJAA 454 | NA Ch.K.Chary 52.5   Nk. 1:42.427
10 8 CITI SUPREME 399 | NA N.Ravinder Singh 52   9 1/2 1:42.486
11 5 THE HIMALAYAS 439 | NA J.Vikas 56  ( CR 51 ) - 1:44.408
Tote Favourite : 10 Time : 1:39.752 Won By : 1/4,4,3 1/2,1/2,2 1/4,1/4,2,Hd.,Nk.,9 1/2,-,
  RACE NO: 4 DIVIDENDS
WIN PLACE SHP THP FORECAST QUINELLA TANALA
13 7, 7, 9 16 27 13 61/- (1699 Tkts)
=============================================================================================================================================
Race No: 5  
(93) THE DELHI RACE CLUB TROPHY
ABOUT 2200 METRES   Category - I
     03:05 P.M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Place  H. No.  Horse Name  Horse Wt.
Prev. | Curr.
 Jockey  Weight  Won By  Time  Book Odds
1 4 SNOW BIRD 449 | NA K.Anil 53.5   3 3/4 2:20.113
2 1 VIJAYSHAURYA 485 | NA P.S.Chouhan 60   3 1/4 2:20.845
3 3 DON VALENTINO 439 | NA A.Ashhad Asbar 57   1 3/4 2:21.505
4 6 DARK AVENGER 430 | NA Ch.K.Chary 51.5   1 2:21.832
5 7 QINGHUANGDAO 417 | NA C.Henrique 51.5   2 3/4 2:22.005
6 5 FRONT LINE 408 | NA Deep Shanker 52.5   25 2:22.555
7 2 VIJAYKEERTI 403 | NA N.Ravinder Singh 58   - 2:27.552
Tote Favourite : 01 Time : 2:20.113 Won By : 3 3/4,3 1/4,1 3/4,1,2 3/4,25,-,
  RACE NO: 5 DIVIDENDS
WIN PLACE SHP THP FORECAST QUINELLA TANALA
23 7, 5, 14 25 38 13 240/- (471 Tkts)
=============================================================================================================================================
Race No: 6  
(94) THE HYDERABAD CUP (Division - II)
ABOUT 1600 METRES   Category - II
     03:40 P.M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Place  H. No.  Horse Name  Horse Wt.
Prev. | Curr.
 Jockey  Weight  Won By  Time  Book Odds
1 10 TEJASWINI 437 | NA Imran Chisty 51   8 1/2 1:38.997
2 4 JADEN GIL 432 | NA S John 56.5   1/2 1:40.680
3 2 WINJOY 439 | NA P.S.Chouhan 60   6 1/2 1:40.775
4 6 DAZZLING PRINCE 402 | NA M Mark 55.5   Hd. 1:42.072
5 1 RUSTIC GAL 408 | NA Harinder Singh 61.5  ( CR 60 ) 3/4 1:42.104
6 5 CORAL SPRINGS 456 | NA Kuldeep Singh 56   4 3/4 1:42.244
7 8 RAHUL`S DIAMOND 476 | NA B H Prashant 52  ( CR 47 ) 2 3/4 1:43.184
8 3 YET AGAIN 440 | NA G Naresh 57  ( CR 52 ) 4 3/4 1:43.758
9 7 ELZAAM 470 | NA N.Ravinder Singh 52   3 3/4 1:44.701
10 9 THE CHALLENGE 449 | NA Akshay Kumar 52  ( CR 48.5 ) 10 1:45.435
11 11 TRUE FRIEND 453 | NA J.Vikas 51  ( CR 49.5 ) - 1:47.426
Tote Favourite : 10 Time : 1:38.997 Won By : 8 1/2,1/2,6 1/2,Hd.,3/4,4 3/4,2 3/4,4 3/4,3 3/4,10,-,
  RACE NO: 6 DIVIDENDS
WIN PLACE SHP THP FORECAST QUINELLA TANALA
10 6, 9, 7 25 41 34 72/- (1941 Tkts)
=============================================================================================================================================
Race No: 7  
(95) THE DECCAN BOOKMAKERS GOLCONDA 2000 GUINEAS (GRADE II)
ABOUT 1600 METRES   SweepStakes
     04:15 P.M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Place  H. No.  Horse Name  Horse Wt.
Prev. | Curr.
 Jockey  Weight  Won By  Time  Book Odds
1 6 FASTEST FINGER 467 | NA P.S.Chouhan 57   4 1/4 1:37.685
2 7 GALIAT 478 | NA Suraj Narredu 57   1/2 1:38.551
3 5 DYNAMO NA | NA S.Zervan 57   Shd. 1:38.647
4 11 SILVER STREAK 431 | NA A Sandesh 57   1/2 1:38.671
5 8 MAJESTIC REWARD NA | NA Dashrath Singh 57   Shd. 1:38.774
6 2 ARROGANT APPROACH 432 | NA Imran Chisty 57   1/4 1:38.782
7 9 PERFECT SOUL NA | NA T.S.Jodha 57   1 1/2 1:38.862
8 4 CZAR OF ROMANCE 440 | NA S John 57   6 1/4 1:39.181
9 13 VOCATION 394 | NA Ajit Kumar 57   1 1:40.422
10 10 RACING AHEAD 410 | NA Nirmal Jodha 57   68 1/4 1:40.634
11 12 SOCRATES NA | NA C.Alford 57   - 1:54.298
12 1 AGOSTINI NA | NA P.Trevor 57   - -
13 3 AUMENTO NA | NA 57   - -
14 14 AYRTON NA | NA 57   - -
15 15 PARIS NA | NA 55.5   - -
Tote Favourite : 01 Time : 1:37.685 Won By : 4 1/4,1/2,Shd.,1/2,Shd.,1/4,1 1/2,6 1/4,1,68 1/4,-,-,-,-,-,
  RACE NO: 7 DIVIDENDS
WIN PLACE SHP THP FORECAST QUINELLA TANALA
33 10, 22, 19 73 374 181 3114/- (57 Tkts)
=============================================================================================================================================
Race No: 8  
(96) THE ZURBARAN PLATE
ABOUT 1600 METRES   Category - III
     04:50 P.M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Place  H. No.  Horse Name  Horse Wt.
Prev. | Curr.
 Jockey  Weight  Won By  Time  Book Odds
1 7 MAX BABY 404 | NA Akshay Kumar 52.5  ( CR 49 ) 1 1:42.532
2 4 LIONESS HEART 455 | NA K Mukesh Kumar 57.5  ( CR 52.5 ) 1/2 1:42.746
3 6 NOVAYA ZEMLYA 390 | NA P.S.Chouhan 53   1 1/2 1:42.872
4 8 MAID FOR LOVE 413 | NA Kuldeep Singh 51   1/2 1:43.178
5 5 SPANISH CONQUEST 446 | NA Nirmal Jodha 54   Hd. 1:43.271
6 3 ROHINI STAR 430 | NA G Santhosh 58  ( CR 53 ) 8 1/2 1:43.296
7 9 TRIPPLE EIGHT 412 | NA P.Sai Kumar 51  ( CR 51 ) 1 1/2 1:45.014
8 1 PONTE VERDI 442 | NA J.Vikas 60  ( CR 55 ) 3 1/2 1:45.290
9 2 ZIGLAR 404 | NA N.Rawal 60   - 1:46.012
Tote Favourite : 04 Time : 1:42.532 Won By : 1,1/2,1 1/2,1/2,Hd.,8 1/2,1 1/2,3 1/2,-,
  RACE NO: 8 DIVIDENDS
WIN PLACE SHP THP FORECAST QUINELLA TANALA
24 8, 7, 8 18 91 35 237/- (491 Tkts)
Treble Information
1st Treble 551/- (90 Tkts) Winning Combination 01-04-05
2nd Treble 321/- (252 Tkts) Winning Combination 05-10-04
3rd Treble 317/- (529 Tkts) Winning Combination 10-06-07
Jackpot Informaton
1st Jackpot 30% 487/- (801 Tkts) Winning Combination 10-04-10-06
1st Jackpot 70% 4768/- (191 Tkts) Winning Combination 10-04-10-06-07
=============================================================================================================================================